Myšlenka: "Pravděpodobnost, že by člověk mohl vzniknout evolucí z neživé hmoty je asi stejná, jako pravděpodobnost, že by nové auto mohlo vzniknout náhodným přehrabováním jednotlivých dílů auta."

Škola hry na klávesy
technikou noty + akordy

internetová domácí škola pro samouky
verze 2013

Verze 2020 Klávesy bez not na
klavesy2020.wz.cz

Starší verze výuky na keyboard.wz.cz

Určeno pro všechny věkové kategorie.

Levá ruka hraje akordy,
pravá melodickou linku podle not:

Metodika od NULY krok za krokem, tj. pro ty, jenž zatím nehráli na žádný zvukový nástroj a nemají za sebou žádnou hudební výchovu či vzdělávání.

Zvládnutí jednotlivých cvičení vyžaduje pouze jednu podmínku:
Practice makes perfect neboli Cvičení dělá mistra.

Technika "levá ruka hraje akordy, pravá noty" je výrazně jednodušší způsob hraní než "klasický klavír" a je tudíž dostupnější a snadnější. Levá ruka hraje určitý nacvičený způsob doprovodných akordů, hráč se koncentruje pouze na pravou ruku. Vhodným notovým záznamem jsou noty doplněné akordy - viz různé zpěvníky (Písnička I, II atd.).

Doporučený postup výuky:

 • Zpracovaná metodika je určena pro samouky jakéhokoliv věku a nevyžaduje učitele hudby,
 • cvičení jsou jednoduchá ve složitosti, vyžadují však hodně cvičení,
 • hrajeme pokud možno s metronomem, rychlost postupně zvyšujeme,
 • pokud nehrajeme s metronomem, určitě počítáme nahlas a hlídáme délky not,
 • postupujeme od 1. lekce, nepřeskakujeme lekce,
 • ke cvičení se vracíme následující den, pak postupujeme kupředu,
 • složitější místa opakujeme dokolečka, nevracíme se na počátek,
 • hrajeme uvolněně.

  Podmínky přístupu k výuce:

 • Přístup ke všem rubrikám je bezplatný. Stránky však můžete finančně podpopořit a zároveň povzbudit autora jakýmkoliv příspěvkem na účet 627 648 791/0100, děkuji.

  kantormi@seznam.cz

  https://www.youtube.com/user/milanxkantor/
  VIDEA - povídání o víře

  PRO POVZBUZENÍ:

  UZDRAVENÍ AUTISMU: